Anders Salesjö, Lysekil – Marinbiolog och UV-fotograf